Tillbaka till böcker

LILLA FEMINISTBOKEN

Tiden, 2006, ISBN: 9185243469
119 sidor, kartonnage
Köp hos: Adlibris

Lilla feministboken

En nödvändig bok som ställer många viktiga frågor, lättfattligt berättar bitar ur feminismens historia och ger en rad handfasta tips på hur man själv kan påverka sin situation. Ingjuter en välbehövlig dos självförtroende i unga tjejer.

När Ebba äter frukost får hon plötsligt syn på en bild i tidningen. Det är åtta gubbar i kostym. Världens mäktigaste står det. Är det de som bestämmer i världen? Varför är det inga kvinnor med på bilden? Det här verkar så konstigt att Ebba sätter igång en utredning. Vill inte kvinnor bestämma? Får inte kvinnor bestämma? Har det alltid varit så?

På vägen får hon lära sig hur kvinnor hade det på mormors mormors tid, vad hennes egen mamma gjorde för att uppfostra henne så jämlikt som möjligt, vilka kvinnliga ledare det egentligen finns och har funnits i världen, men också en rad handfasta tips på hur hon kan få sin egen stämma hörd i olika sammanhang.

Ett uppslag i Lilla feministboken

Lilla feministboken är utgiven även på polska:

Den polska utgåvan

RECENSIONER

Jämställdhet - så här gör du

Cecilia Nelson läser Lilla feministboken och en ny avhandling om förklädda flickor i litteratur och hittar aktiva människor som överskrider sina begränsande roller och skapar sprickor i patriarkatet.

Kommentar"Det är inte de kämpande kvinnorna i Grupp 8 som får inleda Sassa Buregrens sympatiska Lilla feministboken utan ett betydligt inflytelserikare sällskap: G8. När huvudpersonen Ebba, som befinner sig i tioårsåldern, bläddrar i tidningen på jakt efter serierna fastnar hon för en bild på åtta medelålders män i kostymuniform. "Världens mäktigaste" står det i bildtexten och Ebba inser plötsligt att hon inte uppfyller kraven, inte räknas, att drömmen om en framtid som EU:s president inte är något annat än en löjlig dröm.

Så här på Internationella kvinnodagen kan man fundera över hur många flickor som skamsna förpassar sina framtidsvisioner till den inre papperskorgen för att de gång på gång möts av maktens bilder där de själva inte passar in.

Buregren undanhåller inte sina unga läsare den bistra sanningen om de ojämlika villkoren på arbetsmarknaden, om hur sent kvinnorna fick rösträtt, om skönhetsförtrycket och det sorgliga faktum att bara fyra procent av alla Nobelpris tilldelats kvinnor. Men hon visar också fram förebilder, kvinnor som i Sverige och utomlands genom enträgen kamp skapat sprickbildningar i det patriarkala systemet. Och hon låter inte bara sin unga huvudperson samla fakta utan också skrida till handling genom att organisera några tjej- och killkompisar i en klubb där de diskuterar och planerar aktioner.

Det är fint att Sassa Buregren tar med pojkarna i samtalen om bristen på jämställdhet och påpekar att de traditionella rollerna drabbar bägge könen. Barnen döper slutligen om den 8 mars till Internationella människodagen och demonstrerar med plakat som "Rösträtt för barn" och "Befria papporna".

Det enda jag vill invända mot i Lilla feministboken är påståendet att männen "har bestämt över kvinnorna i alla samhällen över hela jordklotet i tusentals år". Det har trots allt funnits ett och annat matriarkat!"

Cecilia Nelson
Dagens Nyheter

Tiden, 2006 | ISBN: 9185243469 | 119 sidor, kartonnage | Köp hos: Adlibris